• Ilze Palmbaha

SIA pamatkapitāla daļu pirkuma tiesību piešķiršana darbiniekiem