top of page

Kurss "Digitālā grāmatvedība"

Kurss domāts visiem, kam svarīga mūsdienīga finanšu/grāmatvedības uzskaite. Viss, kas tiks apskatīts 160 stundās, būs balstīts uz praktiskiem labās prakses dažādu nozaru uzņēmumu piemēriem.


Galvenās tēmas:


  • Darbs ar grāmatvedību regulējošām normām un to saistība ar digitālo vidi;

  • Publiski pieejamie finanšu pārskati elektroniskā vidē;

  • Digitālā grāmatvedības organizācija Latvijā sastopamās grāmatvedības uzskaites sistēmas un to raksturojums;

  • Bilances posteņu novērtēšana un inventarizācija elektroniskā vidē; Nodokļu aprēķinu automatizācija;

  • Datu automatizētas apstrādes aspekti e-komercijā;

  • Elektroniskie dokumenti uzņēmējdarbībā un grāmatvedībā;

  • Reģistru veidošanas labā prakse digitālā vidē;

  • Gala pārbaudījums par pāreju uz digitālo grāmatvedību.

Mācību cena € 563.20, individuālais līdzmaksājums € 56.32 (90% finansē) ES

Kurss ir tapis sadarbībā ar Latvijas Republikas Zvērinātu revidentu Izglītības centru

Comments


bottom of page